Partnerzy


Fundacja wydawnicza im. Fryderyka Bastiata i jej fundator w ramach swojej aktywności wspiera również inne organizacje o zbliżonych celach. W szczególności z dumą zaoferowaliśmy wsparcie takim inicjatywom jak ostatni Weekend Kapitalizmu organizowany przez Centrum Kapitalizmu, promowaliśmy i relacjonowaliśmy wydarzenia Liberty International takie jak Project Arizona, współpracujemy z Fundacją Wolności I Przedsiębiorczości a takich obszarach jak John Galt School oraz Miltonalia, czy wreszcie wspieramy i promujemy Instytut Misesa, w szczególności jego inicjatywę Szkoły Filozofii Polityki.