SZAFARZEadmin

„Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.”

( Św. Paweł, 1 List do Koryntian, rozdział 11, 28 – 29 )


Grzeszymy przyjmując Komunię Świętą od świeckiego szafarza

Świecki szafarz niech bez zwłoki czyni pokutę
Świecki szafarz jest dzieckiem szatana
Bóg zgładzi kapłanów, którzy „zrodzili” świeckich szafarzy
Ile płaczu i cierpienia z powodu wyświęcania szafarzy
Świecki szafarz dokonuje świętokradztwa
O Szafarzach Komunii Świętej

Orędzie Pana Jezusa o szafarzach Komunii Świętej

Szafarz komunii z prawem na bakier
Okrutna zbrodnia zabójstwa żony i czwórki własnych dzieci dokonana przez świeckiego szafarza Komunii Świętej z Jastrzębia Zdroju:
Podpalił dom, zabijając żonę i czworo dzieci? Biegli: podejrzany był i jest poczytalny
Pogrzeb rodziny świeckiego szafarza Komunii Świętej z Jastrzębia Zdroju