SANCTA MISSAadmin

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

( Apokalipsa Św. Jana rozdział 7, 13-14 )


Msza Święta – Misterium Męki Pańskiej 

Czy chodzenie na Mszę trydencką nie jest sprzeciwem wobec reform Soboru Watykańskiego II? Kazanie ks. Grzegorza Śniadocha
Mity o Mszy Trydenckiej – rozwiewa ks. Grzegorz Śniadoch
Dlaczego Msza Trydencka ?  Kazanie ks. Grzegorza Śniadocha

Protestanckie zniszczenie Mszy Świętej. Napisy PL
Dlaczego Msza Trydencka ? . Kazanie ks. Grzegorza Śniadocha 31.01.2016 r.
Czym jest MSZA TRYDENCKA? red. Grzegorz Braun
Eucharystia prowadzi ludzkość do Raju
Eucharystia lekarstwem na choroby psychiczne
Msza Święta – odsunięta kotara czasu i przestrzeni 
Podniesienie – Grzechynia 2015 r.
Takiej zdrady w celebracji Mszy Świętej dotąd nie było 
Oto co utraciliśmy po Soborze Watykańskim II 

Podniesienie

Podniesienie podczas Mszy Świętej sprzed Soboru Watykańskiego II 

Świętokradzkie przyjmowanie Komunii – droga do piekła

Bóg umiera, a my zajęci sobą przekazujemy sobie znak pokoju