RATUNEK DLA POLSKIadmin

„Drogiemu Czytelnikowi, a przede wszystkim prostemu ludowi, oddaję do dyspozycji małą broszurę, w której pragnę zachęcić Was do uczynienia z siebie niewolników Boga w darze żertwy ofiarnej. Ta ofiara ma być zadośćuczynieniem Bogu, a zarazem ofiarą za nasz naród polski, aby stał się posłuszny woli Boga.”

( Ks. dr hab. Piotr Natanek „ Żertwa ofiarna”. Grzechynia 2011 r.  Książeczkę można pobrać TUTAJ )


Polska potrzebuje 100 000 Żertw Ofiarnych

Przed samozniszczeniem Polski schronienie w armii Maryi

Bóg Polsce powierzył los współczesnej cywilizacji

Cud po modlitwie Żertwy Ofiarnej

Matka Boża - Licheń po kompresji


Prawda o tchórzostwie  ( Bóg brzydzi się tchórzostwem )
Za tchórzostwo na ziemi po śmierci ciężko się płaci