INTRONIZACJAadmin

„Dalej mówił z najgłębszym przekonaniem: Trzeba wszystko czynić, by Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy! Pytam z bojaźnią tę Osobę, czy Polska się ostoi? Odpowiada mi: Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.”

( Służebnica Boża Rozalia Celakówna )


gotowe 1
Radio Chrystusa Króla

Chrystus Król - Kopia po kompresji


Rycerstwo Chrystusa Króla zatwierdzone przez Biskupa z Żywca
Dr Stanisław Krajski – „Cywilizacyjne podstawy Intronizacji Chrystusa Króla”
Polsko, oczekuj Mnie – Pan Jezus
Wizje Sł. Bożej Rozalii Celakówny o Intronizacji

Pomnik Jezusa Chrystusa w Świebodzinie

Ratunkiem dla Polski jest Intronizacja


Uczyńcie Chrystusa Królem Polski

Przygotowujemy się do Intronizacji