ECCLESIAadmin

„Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.”

( Święty Paweł, List do Rzymian, rozdział 12, 3-5 )


K A T E C H I Z M   K O Ś C I O Ł A   K A T O L I C K I E G O
Definicja Kościoła Katolickiego
Rachunek sumienia
Rachunek sumienia dla dorosłych

Profesor Bogdan Chazan: nowelizacja ustawy aborcyjnej uchroni sumienia matek przed grzechem dzieciobójstwa

Poznajmy wroga – masonerię
Orędzie Jezusa do swego Kapłana – ks. J. Schrijvers – link do skanów
Kazania. TPCH Hospicjum – Ks. Murziński

Wróżbiarstwo i czary jest zakazane w Biblii !!!!
Spalanie zwłok jest obrzędem pogańskim
Ottavio Michelini  –  Orędzie Pana Jezusa do kapłanów
ŚWIADECTWA TRADYCJI PRZECIW WSPÓŁCZESNYM HEREZJOM
O muzyce kościelnej

Kościół Nierządny będzie do końca ukrywał się za prawdziwym Kościołem
Kościół przeżyje dramat
Intronizacja  Archanioła Lucyfera w Capella Paolina
Ks. Dawid Pietras – INTERNETOWA AMBONA
Dzisiejszy poraniony Kościół pozostaje Święty

Ks. Natanek – Chrzcijcie dzieci tylko w rycie trydenckim
Ks. Natanek o chrzcie dzieci nienarodzonych po latach noszenia spirali
Homilia Jana Pawła II ukrywana przed ludem wiernym
Po Komunii Duch Święty pozostaje w duszy do grzechu ciężkiego
Trybunał Boży w godz. śmierci nie pokutującego Kapłana
Nadprzyrodzona moc święceń kapłańskich
Czy Rycerze Kolumba są Masonerią
Złowroga działalność masonerii

Pius X o Apokalipsie, Antychryście i człowieku w miejscu Boga – Ks. Grzegorz Śniadoch
Cierpliwość jest strażniczką cnót – Ks. Grzegorz Śniadoch
Natura kultu Boga w Trójcy Świętej Jedynego – ks. Grzegorz Śniadoch
Zagrożenia współczesnego świata – ks. Grzegorz Śniadoch
Tylko Niepokalana mogła zostać Matką Zbawiciela – ks. Grzegorz Śniadoch 
Sakrament – niezawodne lekarstwo dla naszych dusz – ks. Grzegorz Śniadoch
Przewodnik po „trydenckim” Wielkim Tygodniu – ks. Grzegorz Śniadoch
Msza Święta jest sercem Kościoła – ks. Grzegorz Śniadoch
„Liturgia przenosi nas w inny wymiar.” Ks. Grzegorz Śniadoch
Liturgia dla dzieci nie powinna się niczym różnić od tej dla dorosłych – ks. Grzegorz Śniadoch 
Herezja pacyfizmu – ks. Grzegorz Śniadoch
Apostazja! — ks. Grzegorz Śniadoch

Co Biblia mówi o alkoholu?
O „winie” w Piśmie Świętym
Żadna ofiara, która zawierała kwas, czyli drożdże, nie mogła być złożona. (3 Mojżeszowa 2:11; 2 Mojżeszowa 34:25) Cały kwas był wyrzucany z domu podczas tygodnia poprzedzającego  święto Paschy. ( 2 Mojżeszowa 12:15; 2 Mojżeszowa 13:6,7) Zanim wino zostało destylowane, ok 1500 roku po Chrystusie, słowo „wino” zawsze oznaczało soki „owocowe”. Takie soki nazywane były „nowymi” albo „słodkimi” w momencie, kiedy były konserwowane. Sfermentowane  soki były uważane za „mocne” lub „stare”. Czasami wyrażenie zawierało w swym kontekście znaczenie opisujące stan soku owocowego -czy było ono sfermentowane czy nie.
 „Moja żona przepiła syna”

Kościół a kremacja
Grzegorz Braun o relacji między władzą świecką a duchowną

Ks. Grzegorz Śniadoch: o pielgrzymowaniu katolickim i znakach Apokalipsy
Ks. Grzegorz Śniadoch – O Chrzcie Świętym i zmianach w Rytuale ( NOWE )
Ks. Grzegorz Śniadoch – Ocena moralna zachowania żołnierza na wojnie
Ks. Grzegorz Śniadoch – Rodzaje kar Bożych zsyłanych na państwa
Ks. Grzegorz Śniadoch o Wdzięczności
Ks. Grzegorz Śniadoch o papieżu Franciszku
Ks. Grzegorz Śniadoch o pozytywnej roli Cierpienia
Ks. Grzegorz Śniadoch o gniewie ludzkim
Ks. Grzegorz Śniadoch – Waga Przebaczenia
ks. Grzegorz Śniadoch – Nie ma zbawienia poza kościołem katolickim
ks. Grzegorz Śniadoch o ponownych związkach „małżeńskich”
ks. Grzegorz Śniadoch o Zadośćuczynieniu

Zamieniono Kapłaństwo na psychologię dla zabicia Łaski Bożej
Kościół używał ekskomuniki i klątwy dla ratowania duszy
Nie cuda i proroctwa, ale wypełnianie Woli Bożej gwarancją Nieba
Odbieranie i zabijanie Łaski Bożej jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu
Dyrektywy masonerii wprowadzane są w kościele katolickim
KS. PIOTR GLAS, egzorcysta – IMIĘ JEZUS
1/8 – ks. Grzegorz Śniadoch: Wojny Izraela a wyprawy krzyżowe
Bezgraniczna Miłość Boga do każdego człowieka

02.06.2016 r. ks. Grzegorz Śniadoch o naturze Islamu
Czy Druga Bestia z Apokalipsy nosi imię … Islam?
Każdy naród ma swego demona

5 mało znanych faktów o Świadkach Jehowy
Wielu Świadków Jehowy nie zna prawdziwej historii swojego wyznania, padają bowiem ofiarą swoistej manipulacji ze strony bardziej świadomej „góry”. Co my, jako katolicy, możemy dla nich zrobić, zwłaszcza, że wielu z nich to byli synowie i córki Kościoła? Na pewno dobrze jest odmówić za nich czasem choćby dziesiątek Różańca, zwłaszcza, że mamy październik.

Marcin Luter wobec kobiet, Żydów, zdrady małżeńskiej, rozwodów. Ks. prof. Tadeusz Guz
Mahometanie nie czczą tego samego Boga, co chrześcijanie
Leki psychotropowe nie uleczą chorego ducha

ks. Grzegorz Śniadoch o Chrzcie Świętym i zmianach w Rytuale
Chrzest daje ochronę przed szatanem

Inkwizycja – dzieło miłosierdzia
Średniowiecze – najpiękniejszy okres w dziejach Europy
Mroki średniowiecza? Bzdura!
Sakrament Spowiedzi to brama do Boga Miłosiernego
Luter przebywa obok Mahometa
Zbawienie dokonuje się tylko w Chrystusie
Z Wiary płynie ogromna zasługa
Ks. Natanek. Zlikwidować synody i konferencje biskupów
Dzisiaj przywódcy Kościoła walczą ze swoim Stwórcą
Posłuszeństwo wobec Boga a posłuszeństwo wobec przełożonych

Rekolekcje dla kapłanów o Mszy Świętej cz.6 z dnia 18.08.2015 r.

Strój kobiety w kościele
O bieganiu i płaczu dzieci w Kościele
Prawdziwi katolicy nie robią zakupów w niedzielę
Potrzebne są żertwy ofiarne za młodych kapłanów
Mocny dowód za celibatem!
Komentarz do encykliki Franciszka o ekologii
Stanisław Michalkiewicz: „Czy chrześcijaństwo może uratować Europę?”
Czy produkcje Disney’a są odpowiednie dla chrześcijan?
Grzegorz Braun. Czy ataki na Kościół pochodzą tylko z zewnątrz?
Bolesna jest wiedza o stanie Kościoła

O zdradzie w Kościele

Jak można na miejscu Boga stawiać tron

Kto gardzi Kościołem nie jest godzien wymieniać imienia Boga

Narkomani, złodzieje, alkoholicy, rozwodnicy – macie szansę na Niebo

Sekty w Kościele katolickim

Wojna z Lucyferem trwa już wewnątrz Kościoła

Nie wolno sprzedawać kościołów

Nie rozpowiadajcie o grzechach kapłańskich

O duszy samobójczej

Potęga Sutanny

Celibat jest siłą Kościoła

Za przeciwne Bogu prawa grozi Polsce wielka kara
Miłosierdzie Boże tylko dla żyjących
Wiara w reinkarnację jest grzechem ciężkim
Kapłani polscy – tam rzeźnia – wróćcie się

Czarna legenda Świętej Inkwizycji
Neutralność światopoglądowa państwa nie istnieje

Ks. Natanek. Jakim prawem to mówię

Niszczenie Kościoła w Polsce od wewnątrz – na razie w Polsce tylko próba ( rozpoznanie bojem ) czy przejdzie w 2016 r. likwidacja porannej Mszy Rezurekcyjnej w niedzielę Wielkanocną. Link do artykułu