CZASY OSTATECZNEadmin

„Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię – twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką.”

( Stary Testament, Księga Proroka Daniela, rozdział 11, 31 )

„Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.”

Ewangelia Św. Mateusza ( rozdział 24, 15-18 )


Wielu teologów uważa, że „ohyda spustoszenia” zapowiedziana w Księdze Daniela w Starym Testamencie, to zniesienie Konsekracji Ciała i Krwi Pana Jezusa podczas Mszy Świętej.

 
Czasy Ostateczne. Sytuacja Polski

19.01.2017 r. Nadszedł czas Apokalipsy
Kościół przeżyje dramat
Maria Valtorta „Koniec Czasów”

Walka w czasach ostatecznych – ks. Grzegorz Śniadoch

Ks. Grzegorz Śniadoch o Dniu Pańskim
Znak Krzyża i Ostrzeżenie – Adam Człowiek
Znak Krzyża na Niebie – Św. Faustyna Kowalska
Św. Faustyna o tym, jak będzie wyglądało ponowne przyjście Pana Jezusa na Ziemię!
Święto Bożego Miłosierdzia w Roku Odkupienia
Uznanie Pana Jezusa Królem to dopasowanie życia do prawa Bożego
Jak przygotować się do ujrzenia Chwały Boga
Powrót Wielkiego Babilonu a panowanie Antychrysta
Stanisław Krajski. Niewidoczne istoty sterujące światem
Czas nawrócenia kończy się
Krótka jest droga od rozpaczy do rozpaczy wiecznej
Kapłani mdleć będą w konfesjonałach z nadmiaru spowiadających się
Ogień spadnie z Nieba – objawienia w Akita 1973 r.
Pan Jezus zapowiada ostatnie ostrzeżenie
Między Ostrzeżeniem a Karą – ostatnia szansa na nawrócenie

Po zakazie odprawiania Mszy Św. bliski Dzień Pański

Bez Konsekracji nie ma Mszy Świętej
O Aniołach Czasów Ostatecznych
Pierwszy znak Oczyszczenia – Zamęt
Drugi znak Oczyszczenia – Brak dyscypliny w Kościele cz. 1
Drugi znak Oczyszczenia – Brak dyscypliny w Kościele cz. 2
Trzeci znak Oczyszczenia – Rozłam
Czwarty znak Oczyszczenia – Prześladowanie

Znak Krzyża na Niebie

Krzyż na niebie po kompr.


Nowe Niebo i nowa Ziemia
Zapowiedź piękna odrodzonego Kościoła

Nadchodzi „koniec czasów”, ale nie świata
Ks. Natanek. Z Rzymu – nieprecyzyjna mowa przed Synodem
Nagła kara dla Polski pochłonęłaby w piekle zbyt wiele dusz 
Żyjemy w czasach Apokalipsy

Boża ekonomia

W Gniewu Dzień, w tę pomsty chwilę…
Piekło istnieje