A JEDNAK TO PRAWDAadmin

„Synaj jest to góra w Arabii”

List do Galatów Św. Pawła  ( rozdział 4, 25 )


Zatopione rydwany armii faraona / Mojżesz i dowody exodusu ( napisy pl )

Góra ognia – poszukiwania prawdziwej góry Synaj cz. 1 z 5 ( napisy PL )
Góra ognia – poszukiwania prawdziwej góry Synaj cz. 2 z 5 ( napisy PL )
Góra ognia – poszukiwania prawdziwej góry Synaj cz. 3 z 5 ( napisy PL )
Góra ognia – poszukiwania prawdziwej góry Synaj cz. 4 z 5 ( napisy PL )
Góra Ognia – poszukiwania prawdziwej góry Synaj cz. 5 z 5 ( napisy PL )

 „Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: „Lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi, przed Panem. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia?” Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza: „Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu”. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: „Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?” Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło.”

( Księga Liczb – Wody Meriba, rozdział 20, 2 – 11 )

Skała - pod Horebem

Pęknięta skała ze śladami erozji po wypływie dużej ilości wody u stóp góry Horeb w Arabii Saudyjskiej. Jest to niezwykłe miejsce dla źródła wody – skała na pustynnym wzniesieniu.

„Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie, i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły. Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat.”

( Księga Rodzaju, rozdział 8, 3 – 4 )


Strona ( w języku angielskim ) poświęcona odkryciom Rona Wyatta – w tym Arki Noego w pobliżu góry Ararat. 

Arka Noego

Arka Noego dzisiaj w pobliżu góry Ararat.

Kotwica Arki Noego

Starożytny kamień kotwiczny znajdujący się w pobliżu góry Ararat.

„A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana [ z nieba ]. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.”

( Księga Rodzaju – Zniszczenie Sodomy i Gomory, rozdział 19, 24 – 25 )


Sodoma i Gomora cz. 1 (napisy pl)
Sodoma i Gomora cz. 2 (napisy pl)
Sodoma i Gomora cz. 3 (napisy pl)