TAJEMNICE WIARYadmin

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.”

( 1 list Św. Piotra, rozdział 1, 3 – 9 )


Objawienia św. Michała Archanioła, dowódcy Wojsk Niebieskich
Nie odkładaj nawrócenia, bo nie zdążysz

Dopóki istnieje wiara, Bóg nie zniszczy Ziemi

Jeśli umiera Twoja wiara, to wracaj do Polski

Jak możesz mówić, że nie wierzysz ?

P. Jezus na krzyżu obok aniołów


Z braku wiary mamy tylu chorych i opętanych

Niewierzący sam w sobie zniszczył wiarę

 Prawdziwa historia o dziewczynce, która rozmawia z Jezusem – ks. Sławomir Kostrzewa