TEKSTY J. FRANCUSKIadmin

„Pan de Lamartine raz napisał do mnie w ten sposób: „Pana doktryna jest tylko połową mojego programu. Pan zatrzymał się na wolności; ja idę dalej do braterstwa.” Odpowiedziałem mu: Ta druga połowa pańskiego programu zniszczy tą pierwszą.

Faktycznie, jest niemożliwe dla mnie odłączenie słowa braterstwa od słowa dobrowolnego. Nie mogę możliwie zrozumieć jak braterstwo może być prawnie wymuszane bez legalnego zniszczenia wolności, i w ten sposób sprawiedliwość legalnie podeptana. Legalna grabież ma dwa źródła: Jedno z nich, jak powiedziałem przedtem, to ludzka chciwość; drugie to fałszywa filantropia.”

( Frédéric Bastiat „Prawo” 1850 r. Tłumaczenie: Józef Emil 1986 r. )Dzieła zebrane Fryderyka Bastiata w języku francuskim, które można pobrać z dysku Google administratora strony:
Oeuvres completes de Frédéric Bastiat tome 1 ( 20 MB ) PDF
Oeuvres completes de Frédéric Bastiat tome 2 ( 16 MB ) PDF
Oeuvres completes de Frédéric Bastiat tome 3 ( 18 MB ) PDF
Oeuvres completes de Frédéric Bastiat tome 4 ( 18 MB ) PDF
Oeuvres completes de Frédéric Bastiat tome 5 ( 19 MB ) PDF
Oeuvres completes de Frédéric Bastiat tome 6 ( 22 MB ) PDF

W języku francuskim jest poniżej dostępna książka opisująca historię nawrócenia Fryderyka Bastiata. Można ją pobrać z dysku Google administratora strony:
Louis Baunard “La foi et ses victoires: Conférences sur les plus illustres convertis de ce siècle. Dans le siècle présent”. 1895 r. ( 7 MB ) PDF
( Louis Baunard „Wiara i jej zwycięstwa. Konferencje o najsłynniejszych nawróceniach stulecia.” 1895 r. Rozdział: Frédéric Bastiat. str.1-119 )

Prawdziwą kopalnią wiedzy o Fryderyku Bastiacie jest strona http://bastiat.org/ na której Czytelnik może znaleźć m.in. dużą ilość prac Bastiata w oryginale francuskim.